Domov Poročila iz sej Dogodki in prireditve Kontakti Najem dvorane
© KS Jarše - Rodica 2013
Prisotne je pozdravil g.Aleksander Skok,  predsednik Društva za ohranitev vrednost NOB 
Slavnostna govornica, podžupanja Občine Domžale ga.Andreja Pogačnik Jarc
Slovesnost se je pričela z intonacijo slovenske  himne
Na slovesnosti v Kulturnem domu Groblje je  zbranim nekja besed namenil tudi predsednik KS  Jarše Rodica g.Peter Verbič
Na slovesnosti so posebno priznanje prejeli člani legendarnega Okteta  bratov Pirnat
PRAZNIK  KRAJEVNE SKUPNOSTI  JARŠE – RODICA
Skupaj z združenjem borcev za vrednote NOB Jarše Rodica je krajevna  skupnost Jarše – Rodica 28. oktobra 2011 ob 17. uri pripravila komemorativno  slovesnost ob prenovljenem spomeniku NOB V Zgornjih Jaršah pred tovarno  Induplati. Spomenik je naredil akademski kipar Drago Tršar in je posvečen 83  borkam in borcem NOB , internirancem in drugim žrtvam okupatorjevega nasilja  v letih 1941 do 1945. Prav letos je 70. obletnica, ko je okupator ustrelil pet  talcev ob progi nasproti spomenika. Vse prisotne je pozdravil predsednik  združenja borcev za vrednote NOB gospod Aleksander Skok. Slavnostni govor  je imela podžupanja Domžal Andreja Pogačnik  Jarc. Nastopili so recitatorji  gledališkega krožka OŠ Rodica in zapele  pevke ženskega pevskega zbora  Stane Habe.  Pihalna godba Domžale se je lepo vpela v slovesnost, kjer je s spremno besedo  umetelno povezovala program Draga Jeretina Anžin .  Po slovesnosti je vse prisotne predsednik krajevne skupnosti Jarše – Rodica  gospod Peter Verbič povabil na proslavo krajevnega praznika v dvorano  Kulturnega doma v Grobljah. V nabito polni dvorani je gospod Peter Verbič, predsednik krajevne skupnosti  Jarše – Rodica, vse skupaj lepo pozdravil, poudaril pomen praznika in povedal,  kakšen je napredek v krajevni skupnosti in kaj želijo še postoriti, da bo boljše za  vse krajane. V kulturnem programu so sodelovali : Oktet bratov Pirnat in zborovodja Jože  Dolinar. Oktetu  je za dolgoletno delovanje in velik prispevek k umetnosti ,  kulture in uglašenega slovenskega petja, predsednik krajevne skupnosti   gospod Peter Verbič podaril sliko grobeljske cerkve, ki jo je narisal Franc  Orehek. Nastopili so še člani odrasle folklorne skupine Groblje in zaplesali  nekaj odličnih narodnih plesov, dekleta dekliškega pevskega zbora Moj spev so  s svojimi nežnimi glasovi razveselile vse prisotne v dvorani. Zrno pa so dodale  recitatorke OŠ Rodica: Gaja Gregorc, Lara Knep in Eva Pogačar. Program je  odlično povezovala Draga Jeretina Anžin. Podelili pa so še plakete za najlepše urejen dom v Krajevni skupnosti Jarše –  Rodica. Priznanja je podelil  predsednik Turističnega društva gospod Stane  Cotman. Nagrad so se razveselile družine Tanje Zgonc, Francke Lipovšek in  Mateje Grošelj. Vsem trem predstavnicam družin pa je gospod Peter Verbič še  podaril knjigo Baročne Groblje. Po proslavi je bilo v sosednjem prostoru prijetno druženje vseh nastopajočih in  obiskovalcev proslave. Odlično so vse prisotne postregli  prizadevni delavci  gostišča Zlata Kaplja.